Vítame Vás na stránke WPcomp-bodybuilding

Chcete podporiť správnu vec?

PRISPEJTE AJ VY 2% Z VAŠICH DANÍ !

Bude Vás to stáť len chvíľku Vášho času.

Vážení priaznivci kulturistiky, fitness a zdravého životného štýlu.

Činnosť nášho športového klubu ŠK WPcomp – kulturistika a fitnes (WPcomp –bodybuilding), závisí aj od finančných zdrojov, ktoré by sme chceli získať vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve nášmu športovému klubu. Vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme uskutočniť naše plány v rozvoji klubu a jeho činnosti, ale predovšetkým na podporu prípravy pretekárov na súťaže v roku 2019 a uhradenie účastníckych nákladov pretekárom, ktorí budú reprezentovať WPcomp – bodybulding na majstrovských a pohárových súťažiach usporiadaných pod záštitou INBA v roku 2019, ale hlavne na majstrovstvách Európy a sveta.

Ak ste zamestnancom a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ, u ktorého ste požiadali o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
  • vyplňte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“
  • obidve tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane…“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy…“ doručte poštou alebo osobne do 30. apríla 2019 na miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska)
  • daňový úrad do 90 dní od doručenia prevedie Vaše 2% z dane na účet našej neziskovej organizácie.

!!! ĎAKUJEME !!!